Rozdelenie triednych učiteľov

P.Č Meno a priezvisko Trieda
Prvé ročníky
1. Mikušková Dagmar, Ing. Arch. I.MPT
2. Csóka Otto, Mgr. I.SM/TAP
3. Javorská Soňa, Ing. I.S/M
4. Pavlík Peter, Ing. I.SRV
5. Burdová Zdenka, Mgr. I.SV
Druhé ročníky   
6. Lelovič Adrián, Mgr. II.MPT
7. Kováčová Darina, Ing. II.E/TAP
8. Zahradníková Marta, Ing. II.I/M
9. Pavlík Peter, Ing. II.SV/SRV
Tretie ročníky
10. Bírošíková Viera, PaedDr. III.MPŠ
11. Hianiková Eliška, Mgr. III.I/SM
12. Lelovič Adrián, Mgr. III. E/TAP
Štvrté ročníky
13. Hrachovinová Ľudmila, RNDr. IV. MPŠ
Nadstavbové ročníky
14. Bírošíková Viera, PaedDr. I.SPR
Diaľkové štúdium
15. Ščepková Zuzana, Ing. I.SD
16. Ščepková Zuzana, Ing. I.DPR
17. Zahradníková Marta, Ing. II.SD
18. Zahradníková Marta, Ing. II.DPR
19. Ščepková Zuzana, Ing. III.DPR