Stredná odborná škola

Adresa

Stredná odborná škola
Ivanská cesta 21,
823 75, Bratislava
Vchod do hlavnej budovy školy z Galvaniho ulice (parkovisko Lidl)

Sekretariát

Tel.: 02/43425086, 02/43424818
Mail: sou@sou.sk
Fax: 02/43423613

Teoretické vyučovanie

Tel.: 02/48204208, 02/48204227
Mail: teoreticke@sou.sk

Praktické vyučovanie

Tel.: 02/48204204
Mail: prax@sou.sk

Školský internát

Mail: internat@sou.sk

Budova 21
Tel.: 02/48204214, 02/48204237

Budova 25
Tel.: 02/48204242, 02/48204259

Ostatné

Ústredňa: 02/48204 + klapka
FAX.: 02/4342 3613

Vrátnica školy
Tel.: 02/48204 232

Vrátnica ŠI
Tel: 02/48204 260

Úsek riaditeľa SOŠ

Ing. Kovaľ Ľubomír
Riaditeľ SOŠ

koval@sou.sk
0905 604 101
Klapka: 202

Šlacerová Ľudmila
Sekretárka riaditeľa

sou@sou.sk
02/4342 5086
Klapka: 203

Mgr. Szkuráková Lucia, PhD.
PR manažér

szkurakova@sou.sk
0905 468 818
Klapka: 234

Fuseková Alena
personalistka, účtovníčka

afusekova@sou.sk

Klapka: 210, 212

Mgr. Filipková Bibiána
školská psychologičkaKlapka: —

RNDr. Hrachovinová Ľudmila
výchovná poradkyňa

hrachovinova@sou.sk
0948 968 828
Klapka: —

Mgr. Burdová Zdenka
koordinátor protidrogovej prevencie

burdova@sou.sk
0948 968 829
Klapka: —

Podnety a oznámenia

oznamenia@sou.sk

Klapka: —

Úsek teoretického vyučovania

Ing. Palšovičová Jana
štatutárny zástupca riaditeľa pre TV

palsovicova@sou.sk
0905 468 820
Klapka: 208

PaedDr. Birošíková Viera
učiteľka VVP

birosikova@sou.sk
0948 968 829
Klapka: 227

Mgr. Burdová Zdenka
učiteľka VVP

burdova@sou.sk

Klapka: —

Mgr. Csóka Otto
učiteľ VVP

csoka@sou.sk

Klapka: —

Mgr. Činčár Jozef
učiteľ OP

cincar@sou.sk

Klapka: 263

Mgr. Ďurian Juraj
učiteľ VVP

durian@sou.sk

Klapka: —

Mgr. Hianiková Eliška
učiteľka VVP

hianikova@sou.sk
0948 968 828
Klapka: 227,254

RNDr. Hrachovinová Ľudmila
učiteľka VVP

hrachovinova@sou.sk
0948 968 829
Klapka: —

Ing. Javorská Soňa
učiteľka OP

javorska@sou.sk

Klapka: 220

Ing. Kováčová Darina
učiteľ OP

kovacova@sou.sk

Klapka: 262

Mgr. Lelovič Adrián
učiteľ OP

lelovic@sou.sk

Klapka: 262

Ing. arch. Mikušková Dagmar, PhD.
učiteľka OP

mikuskova@sou.sk
0948 968 829
Klapka: 220

Ing. Pavlík Peter
učiteľ OP

pavlik@sou.sk

Klapka: —

Mgr. Regrutová Jana
učiteľka VVP

regrutova@sou.sk

Klapka: —

Ing. Sýkorová Silvia
učiteľka OP

sykorova@sou.sk

Klapka: 220

Mgr. Šutovská Henrieta
učiteľka OP

sutovska@sou.sk

Klapka: 220

Ing. Ščepková Zuzana
učiteľka OP

scepkova@sou.sk

Klapka: 263

Ing. Zahradniková Marta
učiteľka OP

zahradnikova@sou.sk

Klapka: 263

Úsek praktického vyučovania

Ing. Čordáš Peter
zástupca riaditeľa pre PV

cordas@sou.sk
0905 604 103
Klapka: 204

Czuczor Tibor
majster OV

czuczor@sou.sk

Klapka: —

Mgr. Blaškovič Peter
majster OV

blaskovic@sou.sk

Klapka: 245

Daněk Josef
majster OV

danek@sou.sk

Klapka: —

Bc. Halinkovič Jozef
majster OV

halinkovic@sou.sk

Klapka: 249

Hrdý Alojz
majster OV

hrdy@sou.sk

Klapka: —

Kollár Henry
majster OV

kollar@sou.sk

Klapka: 245

Mgr. Krullová Mária
majsterka OV

krullova@sou.sk

Klapka: 245

Pikali Ladislav
majster OV

pikali@sou.sk

Klapka: —

Riška Milan
majster OV

riska@sou.sk

Klapka: 252

Tahotný Milan
majster OV

tahotny@sou.sk

Klapka: 249

Zahradník Tibor
majster OV

zahradnik@sou.sk
0948 968 829
Klapka: —

Žitný Benedikt
majster OV

zitny@sou.sk

Klapka: —

Úsek výchovy mimo vyučovania

Axamit Jozef
vedúci vychovávateľ

axamit@sou.sk
0917 586 470
Klapka: 214

Mgr. Albertová Simona
vychovávateľka

albertova@sou.sk

Klapka: 237

Mgr. Galbavá Soňa
vychovávateľka

galbava@sou.sk

Klapka: 237

Bc. Hudáková Alena
vychovávateľka

hudakova@sou.sk

Klapka: 242, 259

Mgr. Hamran Juraj
vychovávateľka

 hamrman@sou.sk

Klapka: 237

Hložka Miroslav
vychovávateľ

hlozka@sou.sk

Klapka: 242, 259

Bc. Manová Kvetoslava
vychovávateľka

manova@sou.sk

Klapka: 237

Bc. Mundoková Mária
vychovávateľka

mundokova@sou.sk

Klapka: 242, 259

Ňaňo Igor
vychovávateľ

nano@sou.sk

Klapka: 242, 259

Podolcová Marta
vychovávateľka

podolcova@sou.sk

Klapka: 249, 259

Sloboda Jozef
vychovávateľka

sloboda@sou.sk

Klapka: 242, 259

Smoradová Zdenka
vychovávateľka

smoradova@sou.sk
0948 968 829
Klapka: 237

PhDr. Šulyová Helena
vychovávateľka

sulyova@sou.sk

Klapka: 237

Mgr. Badura Ján
pomocný vychovávateľ

badura@sou.sk

Klapka: 242, 259

Kramplová Ľubica
pomocná vychovávateľka

kramplova@sou.sk

Klapka: 242, 259

Mgr. Hlavatá Eva
pomocná vychovávateľka

hlavata@sou.sk

Klapka: 237

Úsek prevádzky školy

Ing. Štrbák Jozef
vedúci prevádzky školy

strbak@sou.sk
0905 468 817
Klapka: 255

Gablovská Iveta
ved. ŠI 21, 25 a podnikateľských činností

gablovska@sou.sk
0948 968 827
Klapka: 260

Ing. Kamenický Boris
technicko hospodársky pracovník

kamenicky@sou.sk
0905 468 819
Klapka: 217

Szombathová Zuzana
chyžná

szombathova@sou.sk
0907 736 809
Klapka: 239

* Všetky polia sú vyžadované.