Súťaže – verejné obstarávania

Predmet OVSObdobie prenájmuVýška prenajmuÚspešný uchádzačNZ uzatvorená A/NPoznámka OVS (zrušená, neúspešná)Organizácia
Prenájom dielenských priestorov - 55 m2od 1.8.2014 - neurčito302,32 €/1 mes.ProPaint, s.r.o.A
Skladový priestor - 20 m2od 15.10.2014 - neurčito100,54/1 mes.Patrik BuranovskýAUkončenie NZ dohodou k 31.10.2015
Prenájom časti betón. oplotenia areálu školyod 1.1.2015 - neurčito390,00 €/1 štvrrok4-ONE, s.r.o.A
Prenájom časti pozemku na prevádzkovanie propagačno-informač. paneluod 21.1.2015 - neurčito1.772,40€/1 polrokGRYF MEDIA, s.r.o.A
Prenájom časti pozemku a betón. oplotenia na prevádzkovanie propagačno-informač. panelovod 1.5.2015 - neurčito2.865,00€/1 polrokISPA, s.r.o.A
Prenájom dielenského priestoru - 30 m2od 9.11.2015 - neurčito155,00€/1 mes.Miroslav KubaA
Skladový priestor - 20 m2od 1.2.2016 - neurčito100,54/1 mes.Peter ŠufliarskyNOdstúpenie od podpisu NZ nájomcom
Prenájom nebytových priestorov na kanc. účely - 15 m2od 16.11.2016 - neurčito371,00 €/1 štvrrokSCHULO, s.r.o.A
Prenájom časti pozemku-nájom 6 parkovacích miest pre osobné motorové vozidláod 1.3.2017 - neurčito150,00 €/1 mes.EMPIRE Group, s.r.o.A
Prenájom časti betón. oplotenia areálu školy - 32 m, na prevádzkovanie 6 ks reklamných zariadeníod 1.1.2018 - neurčito3.060,00 €/1 rokIspa s.r.oNzrušená