SOŠ, Ivanská cesta 21 v Bratislave zorganizovala už 4. ročník medzinárodnej súťaž EMI

EMI 2017, Elektromechanik – murár – inštalatér, súťaž na medzinárodnej úrovni preverila praktické zručnosti a odborné vedomosti súťažiacich. Priebeh celej súťaže bolo možné sledovať prostredníctvom webovej stránky školy sou.sk.

Začiatkom mesiaca, 4. až 6. apríla trojčlenné kombinované družstvá predviedli svoje vedomosti a zručnosti  v teoretickej a praktickej časti súťaže. Hodnotila ich komisia zložená z odborných garantov z firiem, Alcaplast CZ, RIGIPS Saint-Gobain a Sanitas. 6 súťažných tímov zo Slovenska a Česka predviedlo svoju šikovnosť, odborné zručnosti a tímovú spoluprácu. (SOŠ polytechnická, Jílová, Brno, CZ, SOŠ a SOU Neratovice (CZ), SOŠ technická, Lučenec, SOŠ stavebná, Nové Zámky, SOŠ technická, Prešov, SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava). Cieľom súťažiacich bolo zostrojiť fungujúci systém zložený z vybudovania SDK priečok, zostrojenia vodoinštalácie s meračmi spotreby vody a napojenia WC spolu s elektroinštaláciou osvetlenia, ventilátora a el. zásuviek. Podarilo sa im tak naplniť ideu organizátorov prepojiť profesie a zatraktívniť odborné vzdelávanie na Slovensku.
Najlepšie družstvá boli odmenené počas slávnostného vyhodnotenia zaujímavými a praktickými cenami. Ceny do súťaže venovali organizátori (Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21 v Bratislave) a spoločnosti Alcaplast CZ, RIGIPS Saint-Gobain a spoločnosť Sanitas Myjava. Počas vyhodnotenia nechýbali ani vzácni hostia z Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z odboru stavebníctva, Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a zástupcovia z firiem a zúčastnených škôl. Pre súťažiacich bol pripravený aj zábavný večerný program vláčikom až k Bratislavskému hradu.