Rozvrh hodín na diaľkovom štúdiu v školskom roku 2017/18                   24. 02. 2018

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

I. SDP

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

SJL

Cs

 

SJL

Cs

SJL

Cs

I. PRS

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

SJL

Cs

 

SJL

Cs

SJL

Cs

 

II. SDP

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

SJL

Cs

 

SJL

Cs

SJL

Cs

 

II. PRS

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

SJL

Cs

 

SJL

Cs

SJL

Cs

III. DPR

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

NEJ/ANJ

Re/Du

 

SJL

Cs

 

SJL

Cs

SJL

Cs