Rozvrh hodín na diaľkovom štúdiu v školskom roku 2017/18                   17. 02. 2018

 

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

I. SDP

TMCH

Zh

TMCH

Zh

TPV

Zh

TPV

Zh

 

TMO

Pk

 

TMO

Pk

 

VK

Pk

 

I. PRS

ADK

Šč

ADK

Šč

UaD

Šč

UaD

Šč

MAN

Čr

 

MRG

Čr

 

MRG

Čr

 

 

II. SDP

TMCH

Zh

TMCH

Zh

TPV

Zh

TPV

Zh

 

TMO

Pk

 

TMO

Pk

 

VK

Pk

 

 

II. PRS

ADK

Šč

ADK

Šč

UaD

Šč

UaD

Šč

MAN

Čr

 

MRG

Čr

 

MRG

Čr

 

III. DPR

ADK

Šč

ADK

Šč

UaD

Šč

UaD

Šč

MAN

Čr

 

MRG

Čr

 

MRG

Čr