Oznam

pre žiakov externého diaľkového štúdia
pre študijné odbory
2414 L 01 výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
6403 L podnikanie v remeslách a službách

Vyučovanie sa začína 9. septembra 2017 o 7.45 h

Termíny konzultácií v školskom roku 2017/18

I. polrok

09. 09. 2017
23. 09. 2017
07. 10. 2017
21. 10. 2017
04. 11. 2017
25. 11. 2017
02. 12. 2017
16. 12. 2017
13. 01. 2018
20. 01. 2018

II. polrok

10. 02. 2018
17. 02. 2018
24. 02. 2018
17. 03. 2018
24. 03. 2018
07. 04. 2018
21. 04. 2018
05. 05. 2018
12. 05. 2018

Prajeme Vám veľa úspechov v štúdiu !!!!!!!!!