Záujmové vzdelávanie

SLOVENČINA NEZNÁMA ZNÁMA vedie: Mgr. Adriána Barúsová škola
DEUTSCH MACHT SPAß vedie: Mgr. Ivana Mančušková škola
Ekonomické
OMEGA SA DÁ vedie: Ing. Anna Franeková škola
Stavebné
ARCHITEKTÚRA A DEJINY UMENIA vedie: Ing. Ildikó Tóth škola
Počítačové
IŤÁCI vedie: Mgr. Jozef Činčár škola
AUTOCAD HROU vedie: Ing. Peter Pavlík škola
PRÁCE NA PC vedie: Bc. Kvetoslava Manová ŠI 21
Hudobné
KRÚŽOK PRIATEĽOV VÁŽNEJ HUDBY vedie: Miroslav Hložka ŠI25
HUDOBNÝ KRÚŽOK
vedie: Mgr. Juraj Hamran ŠI 21
Športové
FUTBALOVÝ KRÚŽOK vedie: Mgr. Adrián Lelovič škola
FLORBALOVÝ KRÚŽOK vedie: Mgr. Eliška Hianíková škola
TENISOVÝ KRÚŽOK vedie: PaedDr. Viera Birošíková škola
ŠPORTOVÝ KRÚŽOK vedie: Mgr. Simona Albertová ŠI 21
STOLNOTENISOVÝ KRÚŽOK vedie: p. Jozef Sloboda ŠI 25
Praktické a vedomostné
DOPRAVNÁ VÝCHOVA škola
MLADÝ STAVBÁR vedie: Ing. Juraj Šulavík dielňa
AKVARISTIKA A RYBOLOV vedie: p. Milan Tahotný ŠI 21
VARENIE A PEČENIE 1 vedie: p. Zdenka Smoradová ŠI 21
vedie: p. Zdenka Smoradová ŠI 21
VARENIE A PEČENIE 2 vedie: p. Marta Podolcová ŠI 25
KOZMETIKA A VIZÁŽ vedie: PhDr. Helena Šulyová ŠI 21
FOTOKRÚŽOK vedie: p. Igor Ňaňo ŠI 25
KRÚŽOK ESTETICKEJ TVORBY vedie: Bc. Mária Mundoková ŠI 25