Nadácia

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou na poukázanie 2% z dane z príjmov v prospech Združenia pri SOŠ Ivanská Bratislava.

O nás

Meno: Združenie pri SOŠ Ivanská Bratislava
Forma: Občianske združenie
Dátum registrácie: 15. 12. 2010
IČO: 42138914
Sídlo : Ivanská cesta 21, 82104 Bratislava

Združenie je dobrovoľnou, demokraticky fungujúcou, nepolitickou organizáciou, ktorá združuje občanov aj právnické osoby. Spolupracuje s vedením SOŠ a s Radou rodičovského združenia.

Cieľom činnosti združenia je organizačne a materiálne podporovať:

  1. aktivity zamerané na odbornú prípravu a výchovu žiakov
  2. obstarávanie moderných učebných pomôcok, športových potrieb, modernizáciu dielní
  3. rozvoj stredoškolskej odbornej činnosti – formou súťaží zručností a predmetových olympiád
  4. odborné exkurzie žiakov
  5. aktivity zdravého životného štýlu žiakov
  6. propagáciu činnosti SOŠ

Váš príspevok je signálom pozitívneho vnímania našej práce, potvrdenie prospešnosti našich projektov a programov. Prejav Vašej dôvery v podobe tejto podpory dokumentuje, že naše úsilie v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže sa stretáva s Vašimi sympatiami a súhlasom.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

Dokumenty na stiahnutie