Všetky poruchy nahlasovať na mailovú adresu technik@sou.sk