Táto položka obsahuje študijné materiály od vyučujúcich pre jednotlivé odbory SOŠ Ivanská cesta 21, Bratislava.