Rozvrh hodín na diaľkovom štúdiu v školskom roku 2017/18                   16. 12. 2017

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
 

I. SDP

TPV

Zh

TPV

Zh

TMCH

Zh

 

TMCH

Zh

 

INF

Šč

ANJ/NEJ

Ďu/Re

ANJ/NEJ

Ďu/Re

 

I. PRS

UaD

Šč

ADK

Šč

ADK

Šč

INF

Šč

 

ANJ/NEJ

Ďu/Re

ANJ/NEJ

Ďu/Re

 

 

II. SDP

TPV

Zh

TPV

Zh

TMCH

Zh

 

TMCH

Zh

 

MAT

Bu

ANJ/NEJ

Ďu/Re

ANJ/NEJ

Ďu/Re

 

II. PRS

PPP

Šč

UaD

Šč

ADK

Šč

ADK

Šč

MAT

Bu

 

ANJ/NEJ

Ďu/Re

 

ANJ/NEJ

Ďu/Re

 

 

III. DPR

ANJ/NEJ

Ďu/Re

 

ANJ/NEJ

Ďu/Re

 

ANJ/NEJ

Ďu/Re

MAT

Bu

ANJ/NEJ

Ďu/Re

UaD

Šč

 MAT

Bu