Internát

Školský internát poskytuje odbornú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie

a stravovanie pre žiakov stredných škôl.

Ubytovanie je zabezpečené v dvoch budovách s celkovou kapacitou 386 lôžok v dvojlôžkových izbách bunkového typu s vlastným sociálnym zariadením a hygienickým kútom. Suma na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte je    35 € mesačne – ubytovanie pondelok až piatok, alebo 39,50 € – ubytovanie pondelok až nedeľa.  Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje desať vychovávateľov vrátane vedúceho vychovávateľa. Pre využívanie voľného času je žiakom k dispozícii multimediálne centrum (knižnica, reprografické služby, projekcie filmov, internet, PC), priestory pre kultúrne aktivity a spoločenské hry, stolný futbal, stolný tenis, šach, biliard. V oboch budovách je wi-fi pripojenie na internet. Od pondelka do štvrtka v stanovenom čase je k dispozícii športová hala SOŠ, posilňovňa a vonkajšie ihriská s umelým trávnikom.

V areály školy sa nachádza školská jedáleň, kde si žiaci vyberajú z troch hlavných jedál. Cena obedu pre žiaka SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava je 1,30€, cena večere je 1,90€ pre všetkých žiakov stredných škôl ubytovaných v školskom internáte .

Žiaci sú povinný riadiť sa Školským poriadkom školského internátu, s ktorým sa môžete oboznámiť  TU.

NAŠE PRIESTORY…

AAV_7531AAA_9310AAV_7536AAV_7555AAA_9298 AAA_9303    AAV_7541 AAV_7542 AAV_7546

 

 

AAV_7594

AAV_7574

AAV_7571

Comments are closed.